Upravljanje

 • Administrativni poslovi
 • Finansijski poslovi
 • Tehnički poslovi

Upravljanje stambenom zajednicom zakonska je obaveza prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada koji je stupio na snagu 30. decembra 2016 godine. Članom 56. Zakona predviđeno je da skupština stambene zajednice u svakom trenutku može odlučiti da poveri upravljanje profesionalnom upravniku. Međusobna prava i obaveze skupštine stambene zajednice i profesionalnog upravnika regulišu se Ugovorom o poveravanju poslova profesionalnog upravljanja.

Održavanje zgrade

Savremeni koncept organizacije upravljanja i održavanja stambene zgrade dovešće do porasta materijalne vrednosti vašeg stana koji, još uvek, obezbeđuje najveću materijalnu sigurnost za najveći deo populacije. Sa jedne strane, očuvanost zgrade na drugom je mestu faktora koji opredeljuju kupce stanova da se opredele za neku nekretninu, a sa druge, svojina može biti osnov za dobijanje hipotekarnog kredita kojim porodica rešava mnoga krupna životna pitanja, od školovanja dece, lečenja u inostranstvu, pa sve do rešavanja novonanstalih stambenih potreba.

 • Tekuće održavanje
 • Hitne intervencije
 • Investiciono održavanje

Čišćenje zgrada

 • čišćenje stepeništa
 • skupljanje otpadaka
 • čišćenje kabine lifta
 • pranje stakala
 • čišćenje okoline zgrade
 • skidanje paučine
 • skidanje reklamnog materijala

 • brisanje gelendera
 • brisanje poštanskih sandučića
 • brisanje PP aparata
 • pranje fasada (prema dogovoru sa stanarima)
 • mašinsko pranje podova
 • redovna kontrola održavanja higijene

Održavanje garaža

 • mašinsko pranje podova
 • održavanje električnih instalacija
 • zamena sijalica
 • održavanje garažnih vrata
 • čišćenje slivnika
 • atestiranje gasne centrale
 • atestiranje i održavanje protivpožarnih sistema

NKBEO - UNITY DOO

O nama

NKBEO Unity DOO je domaća firma koja se primarno bavi profesionalnim upravljanjem nekretninama. Pored profesionalnog upravljanja zgradama, bavimo se održavanjem objekata, liftova i higijensko tehničkim održavanjem.

Prednosti profesionalnog upravljanja zgradom

Dosadašnja praksa i iskustvo pokazali su da predsednici skupštine stanara nisu imali dovoljno znanja, kompetentnosti, ali i vremena i volje da upravljaju zgradom. Drugim rečima,da bi jedna zgrada bila održavana i normalno funkcionisala, sve je zavisilo od ličnog angažmana i želje predsednika skupštine stanara. Kao posledica ovoga, zgrade su neretko bile zapuštene, zajedničke prostorije prljave i neuređene, a često se kršilo pravilo o kućnom redu i miru na koje se retko ko i obazirao.

Obaveze profesionalnih upravnika zgrade

Profesionalni upravnik zgrade načelno ima iste obaveze kao i dosadašnji predsednici skupštine stanara, ali je njegova uloga u održavanju i upravljanju zgradom daleko naglašenija, tim pre što profesionalni upravnik ima obavezu naknade štete u slučaju da zgrada ili stanari, zbog njegovih propusta u radu pretrpebilo koju vrstu štete, što do sada nije bio slučaj sa predsednicima skupštine stanara.

Prednosti za stanare

Profesionalni upravnik zgrade, dalje, zastupa i predstavlja stambenu zajednicu, organizuje i obezbeđuje izvršenje radova na hitnim intervencijama u stambenoj zajednici, vodi evidenciju o prihodima i rashodima stambene zajednice, organizuje izvođenje radova na zajedničkim delovima zgrade i zemljištu za redovnu upotrebu zgrade, kontroliše da li se ovi radovi izvode, a takođe se stara i o održavanju zemljišta koje služi za redovnu upotrebu zgrade.

COVID-19

U skladu sa preporukama Ministarstva zdravlja i Instituta za javno zdravlje Srbije u stambenim zgradama je potrebno izbegavati direktan kontakt sa površinama koje se učestalo koriste, kao što su kvake ulaznih vrata zgrade i drugih zajedničkih prostorija, rukohvati, gelenderi, vrata od lifta, tasteri u kabini lifta i po spratovima, prekidači za svetlo i ostalih površina tj. da u kontakt sa pomenutim površinama dolazite preko maramica, rukavica, rukava ili nekog drugog zaštitnog sredstva. Sve površine koje su gore navedene biće dodatno dezinfikovane prilikom sledećeg redovnog čišćenja zgrade. Važni telefoni za dodatne informacije: Ministarstvo zdravlja za pitanja u vezi sa koronavirusom: 064/894-52-35. Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut": 011/268-45-66. Gradski zavod za javno zdravlje Beograd: od 08-17 č: 011/207-86-72, 207-86-73, 207-86-77 od 17-22 č: 064/850-30-57

Kontakt

Save Maškovića 5
11000 Beograd
Tel: 063 / 239 000
Tel: 063 / 444 984
e-mail: office@vasupravnik011.rs

Upit za ponudu

 Potvrđujem tačnost podataka

e-Upravnik aplikacija

Putem našeg sajta možete dobiti šifru za korišćenje on-line aplikacije e-Upravnik i tim putem imati 24-časovni uvid u prihod i rashod Vaše stambene zajednice, radne naloge i ostale korisne informacije.


Save Maškovića 5
11000 Beograd
Tel: 063 / 239 000

2018 © NKBEO-UNITY DOO - Sva prava zadržana
Top