On-line uvid u stanje Vaše zgrade ➜

Usluge ➜ održavanje zgrade

Održavanje zgrade podrazumeva:

  • Tekuće održavanje
  • Hitne intervencije
  • Investiciono održavanje
Tekuće održavanje zajedničkih delova stambene zgrade obuhvata:
  • održavanje lifta
  • održavanje vodovodnih i kanalizacionih instalacija
  • održavanje elektroinstalacija
  • održavanje rasvete u zajedničkim delovima zgrade
  • održavanje interfona
  • održavanje video-nadzora

Održavanje zgrade obuhvata i redovne preglede i servisiranje protivpožarnih sistema, uređaja za nužno svetlo, uređaja i opreme za klimatizaciju i ventilaciju zgrade i drugi radovi koji obezbeđuju zadovoljavajuće korišćenje zgrade.

Hitne intervencije su aktivnosti koje se bez odlaganja izvršavaju radi zaštite života i zdravlja ljudi, njihove sigurnosti, zaštite imovine od oštećenja i dovođenje zgrade, njenih delova, uređaja, instalacija i opreme u stanje ispravnosti, upotrebljivosti i sigurnosti.

Skupština stambene zajednice donosi program održavanja kojim se definišu planovi za tekuće i investiciono održavanje.

Pored usluge upravljanja moguće je posebno ugovoriti pružanje usluga tekućeg održavanja, dok je, kada je reč o uslugama na izvođenju hitnih intervencija i investicionog održavanja iste moguće samo u paketu ugovoriti.

Kontakt

Save Maškovića 5
11000 Beograd
Tel: 063 / 239 000
Tel: 063 / 444 984
e-mail: office@vasupravnik011.rs

Upit za ponudu

 Potvrđujem tačnost podataka

e-Upravnik aplikacija

Putem našeg sajta možete dobiti šifru za korišćenje on-line aplikacije e-Upravnik i tim putem imati 24-časovni uvid u prihod i rashod Vaše stambene zajednice, radne naloge i ostale korisne informacije.


Save Maškovića 5
11000 Beograd
Tel: 063 / 239 000
Tel: 063 / 444 984

2018 © NKBEO-UNITY DOO - Sva prava zadržana
Top